top of page

Kazimierz Dąbrowski

Kazimierz Dąbrowski w 2008 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w specjalności dyrygentura symfoniczno - operowa w klasie prof. Ryszarda Dudka w Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie. Już w czasie studiów podjął wiele inicjatyw artystycznych jako organizator i dyrygent, prowadząc szereg koncertów oratoryjno - symfonicznych w prestiżowych miejscach Warszawy, m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, Katedrze Praskiej, Auli Politechniki Warszawskiej, Sali Koncertowej Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina, Kościele św. Krzyża, prawykonując kompozycje takich twórców jak Miłosz Bembinow, Aleksander Kościów, Bartosz Kowalski, Andrzej Kopeć.
Był asystentem dyrygenta i drugim dyrygentem projektów operowych realizowanych na deskach Warszawskiej Opery Kameralnej i Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Po studiach zaangażował się w pracę z młodymi muzykami, prowadząc koncerty nowo powstałej Podlaskiej Orkiestry Kameralnej. Współpracował dotychczas z orkiestrami koncertując w Polsce (m. in. w Warszawie, Poznaniu, Olsztynie, Siedlcach, Białymstoku, Suwałkach, Szczecinie) oraz za granicą (Austria, Czechy, Rumunia, Litwa, Norwegia). Współpracuje z takimi artystami jak: Kevin Kenner, Janusz Olejniczak, Krzysztof Jakowicz, Tomasz Strahl, Krzysztof Trzaskowski, Kamila Wąsik – Janiak, Alina Mleczko, Radosław Sobczak, Maria Machowska, Maciej Frąckiewicz, Julia Kociuban; Wojciech Gierlach, Ryszard Cieśla, Robert Cieśla, Agnieszka Lipska – Nakoniecznik, Anna Lubańska, Tomasz Krzysica, Bogdan Makal, Dorota Radomska, Jacek Szymański, Magdalena Idzik, Anna Jeruć – Kopeć, Aneta Łukaszewicz, Maciej Bogumił Nerkowski, Anna Wolfinger, Julita Mirosławska; Jose Torres, Włodzimierz Korcz, Alicja Majewska, Janusz Strobel. We wrześniu 2009 roku zdobył trzecią nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów „Craiova 2009” w Rumunii. Brał udział w kursie mistrzowskim w Austrii u meastro Vladimira Kiredjieva. Jest stypendystą Keimyung University i Fundacji Pro Polonia Society w Daegu w Korei Południowej oraz laureatem „Stypendium Młodym Twórcom”, fundowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Od latach 2008-2015 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Od 2009 roku prowadzi orkiestrę symfoniczną i kameralną Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku (w roku 2011 i 2012 otrzymał Nagrodę Dyrektora za osiągnięcia w edukacji młodzieży). W marcu 2011 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Od października 2011 roku prowadzi zajęcia na białostockim wydziale Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

W latach 2014-2015 odbył podyplomowy staż artystyczny w Państwowym Konserwatorium im. N. A. Rimskiego-Korsakowa w Petersburgu w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej prof. A. Poliszczuka.

 

profile_photo_Kazimierz_Dabrowski
bottom of page